Kiedy do logopedy?

Rodzicu!

 

Konsultacje logopedyczne są wskazane, jeśli dziecko:
– po ukończeniu 6 miesiąca życia nie gaworzy,
– około 1 roku życia nie wypowiada prostych słów (np. mama, tata, baba),
– po ukończeniu 2 roku życia wypowiada tylko pojedyncze słowa i nie łączy ich razem (np. mama daj, baba je),
– mając skończone 3 lata nadal mówi niezrozumiale dla otoczenia,
– po ukończeniu 4 roku życia głoski /s, z, c, dz/ wypowiada jako /ś, ź, ć, dź/ (np. mówi sianki zamiast sanki, ziamek zamiast zamek),
– ma 5 lat i nie podejmuje prób wymowy głosek /sz, ż, cz, dż/ (np. mówi safa zamiast szafa, capka zamiast czapka, zaba zamiast żaba),
– między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada głoski /r/,
– mając 6 lat nie wypowiada prawidłowo wszystkich głosek języka polskiego.

W każdym wieku, jeśli dziecko:
– nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,
– masz wrażenie, że nie słyszy Twoich poleceń,
– wkłada język między zęby podczas mówienia,
– oddycha nawykowo przez usta i ma często otwartą buzię,
– nadmiernie się ślini,
– jąka się albo zacina,
– mówi tylko w określonym środowisku.

 

Skonsultuj się z logopedą. Nigdy nie jest za wcześnie na konsultacje logopedyczne.

Logopeda profesjonalnie oceni rozwój mowy Twojego dziecka.

Nie czekaj!

 

 

 

Kontakt

logopeda Rzeszów  |  neurologopeda Rzeszów  | terapia logopedyczna Rzeszów |   terapia neurologopedyczna Rzeszów