O mnie

 

 


Monika Kaczmarska

neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta ręki, socjolog


 

Jestem absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjologii ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie zainteresowana logopedią najpierw ukończyłam 2-letnie studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, aby następnie podjąć kolejne roczne studia specjalizacyjne z neurologopedii również na Uniwersytecie Rzeszowskim, które dały mi pełne kwalifikacyjne do pracy jako neurologopeda.

Moje doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą obejmuje kilkuletnią współpracę z przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami, świetlicami oraz prywatnymi poradniami na terenie Rzeszowa i okolic. Logopedia jest moją wielką pasją, a przede wszystkim tym, co kocham. Każde spotkanie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone jest przeze mnie w ciepłej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, z największą troską o indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Zafascynowaną logopedią stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach logopedycznych oraz specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach, aby jako neurologopeda oferować profesjonalną i trafną diagnozę oraz terapię logopedyczną na najwyższym poziomie.

W swoją pracę jako logopeda wkładam całe serce. Każdy sukces, choć najmniejsze osiągnięcie mojego małego czy dorosłego pacjenta to najlepsza dla mnie nagroda oraz motywacja do dalszej pracy,  a także pogłębiania wiedzy.

 

 

Najważniejsze ukończone szkolenia w celu podwyższenia moich kwalifikacji:

 • „Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej – masaż logopedyczny, ćwiczenia usprawniające języka, warg, połykanie”, mgr Sabina Szober, 2022
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie”,  mgr Ewelina Mendala-Kwoczek, Rzeszów 2021
 • „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”, dr Mira Rządzka, 2021
 • „Ankyloglosja okiem lekarza – primum non nocere”, lek. Jakub Bargiel, mgr Małgorzata Gawryl, 2021
 • „Terapia dziecięcej apraksji mowy, opóźnionego rozwoju mowy, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia”, mgr Ewa Grzelak, Łańcut 2021
 • „Napięcie mięśniowe i jego wpływ na funkcjonowanie i mowę dziecka”, mgr Magdalena Kosin, 2021
 • „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, mgr Małgorzata Gawryl, Mielec 2020
 • „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka”, mgr Aleksandra Rosińska, 2020
 • „Jąkanie – jak skutecznie prowadzić terapię niepłynności mowy”, mgr Elżbieta Dąbrowska, 2020
 • „Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia”, mgr K. Czechowicz-Gołaszewska, Kraków 2020
 • „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny”, Cognitus, Rzeszów 2019
 • Szkolenie (16 h) „Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej”, prof. dr hab. J.Panasiuk, Warszawa 2019
 • „Napięcie w sferze orofacjalnej czyli SOS w postępowaniu neurologopedy ”, dr M. Zawichrowska 2019
 •  „Gesty GORA w ujęciu praktycznym”, Rzeszów 2019
 • „Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt”, dr E. Pogoda 2019
 • „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”, prof. dr hab. D. Pluta-Wojciechowska, Kraków 2019
 • Szkolenie (24 h) „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”, prof. dr hab. J. Panasiuk, Warszawa 2018
 • „Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 r.ż. z dyslalią obwodową”, prof. dr hab. D. Pluta-Wojciechowska, Lublin 2018
 • „Terapia pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się”, Rzeszów 2018
 •  „Pisanie kreatywne w terapii dysleksji”, Rzeszów 2018
 •  „Dyslektyczny styl uczenia się”, Rzeszów 2018
 •  „Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem”, dr E. Jeżewska-Krasnodębska, Krosno 2017
 •  „Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym”, mgr B. Jeziorczak, Katowice 2017
 •  „O praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia – jąkania i giełkotu”, dr M. Chęciek, Rzeszów 2017
 •  „Terapia dziecka z wadą wymowy i mutyzmem wybiórczym”, mgr M. Bystrzanowska, Rzeszów 2017
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (autystycznych, z afazją, niesłyszących)”, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2017
 • „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”, mgr Dorota Krzywicka, 2017
 • „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”, Indygo, Warszawa 2016
 • „Techniki behawioralne jako narzędzie do pracy z uczniem”, Instytut Psychologii i Rozwoju, Rzeszów 2016
 • „Wychowanie metodą Gordona w domu i w szkole”, dr V. Kruczkowska, Rzeszów 2016
 •  „Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”, Indygo, Warszawa 2016
 • „Trening umiejętności społecznych”, Rzeszów 2016
 •  „Techniki dramy w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji”, mgr Natalia Kajka, Rzeszów 2016
 •  „Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży”, Rzeszów 2016
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, Passio, Rzeszów 2015
 • „Sposoby wywoływania głoski /sz/”, Uniwersytet Rzeszowski 2014
 • „Trening sukcesu z dzieckiem z ADHD”, mgr Natalia Kajka, Uniwersytet Rzeszowski 2014
 • „Warsztat – technika Aleksandra”, Rzeszów 2013
 • Sceniczna emisja głosu”, Rzeszów 2013
 • „Naturalna emisja głosu”, Rzeszów 2013
 • „Logorytmika”, Rzeszów 2013

Odbyłam również kursy kwalifikacyjne, w wyniku których otrzymałam szczególne uprawnienia:

 • Warsztat (20 h) „Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych oraz mowę u dzieci z grupy ryzyka z zaburzeniami neurologicznymi i dorosłych”, dr T. Kaczan, Rzeszów 2018
 • Kurs kwalifikacyjny (30 h) „Terapia ręki – gwarancja prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży”, Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS, 2017
 • III-stopniowy kurs kwalifikacyjny (45 h) Terapii behawioralnej, Kraków 2016

Poza tym, brałam również udział w konferencjach logopedycznych:

 • Konferencja logopedyczna „Kiedy język giętki nie umie powiedzieć tego, co myśli głowa czyli metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji w terapii logopedycznej”, Rzeszów 2019
 • Konferencja logopedyczna „Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją rozwojową”, Rzeszów 2018
 • Konferencja „Autyzm – diagnoza i terapia”, Krosno 2017
 • Konferencja „A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera”, Rzeszów 2017
 • Konferencja logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”, Rzeszów 2016

 

 

Kontakt

logopeda Rzeszów  |  neurologopeda Rzeszów  | terapia logopedyczna Rzeszów |   terapia neurologopedyczna Rzeszów